skip navigation
« November 2018 »
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
282930311
U10 Travel Black/Blue Practice
12U Travel Black Practice
 • Thursday, 6:15pm CDT-7:15pm CDT   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
U14 Travel Practice
 • Thursday, 7:30pm CDT-8:30pm CDT   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
Junior Stars Practice
 • Thursday, 7:30pm CDT-9:00pm CDT   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
2
U8 Blue Practice
 • Friday, 5:00pm CDT-6:00pm CDT   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
U10 House Practice
3
U14 House Practice
10U Fremont 1 @ 10U Lincoln 1
 • Saturday, 10:00am CDT-11:00am CDT   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
10U Fremont 1 @ 10U Lincoln 2
 • Saturday, 11:15am CDT-12:15pm CDT   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
10U Fremont 2 @ 10U Lincoln 1
 • Saturday, 12:30pm CDT-1:30pm CDT   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
10U Fremont 2 @ 10U Lincoln 2
 • Saturday, 1:45pm CDT-2:45pm CDT   Ical event icon
 • Event Category: Meeting, Game
4
Dubuque JV at Jr Stars High School
12U Omaha Travel B @ Lincoln Travel Blue
 • Sunday, 8:45am CST-9:45am CST   Ical event icon
 • John Breslow Ice Hockey Center, V Street, Lincoln, NE, USA
 • Event Category: Meeting, Game
Dubuque Varsity at Jr Stars High School
Adult League
 • Sunday, 3:30pm CST-10:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
5
U10 House Practice
U8 Blue Practice
 • Monday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
U12 House Practice
U8 Red/White Practice
 • Monday, 6:15pm CST-7:15pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
U12 Travel Team Blue Practice
 • Monday, 7:30pm CST-8:30pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
6
U10 Travel Black Practice
 • Tuesday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
U10 Travel Blue Practice
 • Tuesday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
12U Travel Black Practice
 • Tuesday, 6:15pm CST-7:15pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
Junior Stars Practice
 • Tuesday, 7:30pm CST-9:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
7
U12 House Practice
U8 Red/White Practice
 • Wednesday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
U14 House Practice
12U Travel Blue Practice
 • Wednesday, 6:15pm CST-7:15pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
Junior Stars Practice
 • Wednesday, 7:30pm CST-8:30pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
8
U10 Travel Black/Blue Practice
U14 Travel Practice
 • Thursday, 7:30pm CST-8:30pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
Junior Stars Practice
 • Thursday, 7:30pm CST-9:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
9
U8 Blue Practice
 • Friday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
U10 House Practice
10
U14 House Practice
8U Red/White Practice
 • Saturday, 10:15am CST-12:15pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
10U House Practice
Jr Stars High School at Waterloo JV
Jr Stars High School at Waterloo Varsity
11
12U Travel Blue Practice
 • Sunday, 9:00am CST-10:00am CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
Jr Stars High School at Waterloo JV
Jr Stars High School at Waterloo Varsity
Adult League
 • Sunday, 3:30pm CST-10:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
12
U10 House Practice
U8 Blue Practice
 • Monday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
U12 House Practice
U8 Red/White Practice
 • Monday, 6:15pm CST-7:15pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
U12 Travel Team Blue Practice
 • Monday, 7:30pm CST-8:30pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
13
U10 Travel Black Practice
 • Tuesday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
U10 Travel Blue Practice
 • Tuesday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
12U Travel Black Practice
 • Tuesday, 6:15pm CST-7:15pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
Junior Stars Practice
 • Tuesday, 7:30pm CST-9:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
14
U12 House Practice
U8 Red/White Practice
 • Wednesday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
U14 House Practice
12U Travel Blue Practice
 • Wednesday, 6:15pm CST-7:15pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
Junior Stars Practice
 • Wednesday, 7:30pm CST-8:30pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
15
U10 Travel Black/Blue Practice
12U Travel Black Practice
 • Thursday, 6:15pm CST-7:15pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
U14 Travel Practice
 • Thursday, 7:30pm CST-8:30pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
Junior Stars Practice
 • Thursday, 7:30pm CST-9:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
16
U8 Blue Practice
 • Friday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
U10 House Practice
17
14U Fremont 2 @ Lincoln 1
14U Fremont 2 @ Lincoln 2
Jr Stars High School at Kansas City JV
Jr Stars High School at Kansas City Varsity
18
14U TriCity1 @ Lincoln 1
Jr Stars High School at Kansas City JV
14U TriCity 2 @ Lincoln 1
Jr Stars High School at Kansas City Varsity
U10 Travel Black vs. Omaha Squirt A
 • Sunday, 2:15pm CST-3:15pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
19
U10 House Practice
U8 Blue Practice
 • Monday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
U12 House Practice
U8 Red/White Practice
 • Monday, 6:15pm CST-7:15pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
U12 Travel Team Blue Practice
 • Monday, 7:30pm CST-8:30pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
20
U10 Travel Black Practice
 • Tuesday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
U10 Travel Blue Practice
 • Tuesday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
12U Travel Black Practice
 • Tuesday, 6:15pm CST-7:15pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
21
U12 House Practice
U14 House Practice
2223
U8 Blue Practice
 • Friday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
U10 House Practice
24
U14 House Practice
25
Adult League
 • Sunday, 3:30pm CST-10:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
26
U10 House Practice
U8 Blue Practice
 • Monday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
U12 House Practice
U8 Red/White Practice
 • Monday, 6:15pm CST-7:15pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
U12 Travel Team Blue Practice
 • Monday, 7:30pm CST-8:30pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
27
U10 Travel Black Practice
 • Tuesday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
U10 Travel Blue Practice
 • Tuesday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
12U Travel Black Practice
 • Tuesday, 6:15pm CST-7:15pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
Junior Stars Practice
 • Tuesday, 7:30pm CST-9:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
28
U12 House Practice
U8 Red/White Practice
 • Wednesday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
12U Travel Blue & 10U Select Practice
 • Wednesday, 6:15pm CST-7:15pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
U14 House Practice
Junior Stars Practice
 • Wednesday, 7:30pm CST-8:30pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
29
U10 Travel Black/Blue Practice
12U Travel Black Practice
 • Thursday, 6:15pm CST-7:15pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
U14 Travel Practice
 • Thursday, 7:30pm CST-8:30pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
Junior Stars Practice
 • Thursday, 7:30pm CST-9:00pm CST   Ical event icon
 • Ice Box
 • Event Category: Meeting, Game
30
U8 Blue Practice
 • Friday, 5:00pm CST-6:00pm CST   Ical event icon
 • Breslow
 • Event Category: Meeting, Game
1